Mr. Patton-Nguyen                                                                    Http://www.vnromance.com/tuvi/

P.O. Box 1014, Garden Grove, CA 92642-1014                         Patton@vnromance.com


 So đôi tuổi vợ chồng

MS. NGUYEN-THI-X                                Sinh ngày 11 thang 5 năm 1970 Dương-Lịch.
                                                           Nhằm ngày 7 thang 4 năm 1970 Âm-Lịch


Kính-Cáo:
          * Vì phần giải đoán này được in ra bằng máy vi tính nên những lời luận giải có một số câu
lập lại nhiều lần. Xin quí thân chủ vui lòng bỏ qua. Dù sao, sự lập lại này không hề làm giảm mức độ chính
xác của việc giải đoán.
          * Dưới đây sẽ lần lượt so tuổi của quí vị với các tuổi sinh từ 1950 đến 1980 âm lịch. Quí
vị muốn so tuổi vợ chồng với người sinh năm nào xin lậtthẳng đến phần so tuổi giữa quí vị với người đó.
          * Việc luận giải theo phần trăm ở hàng cuối cùng của mỗi phần so tuổi chỉ đưa ra con số chung
chung được tính tổng quát về cả hạnh phúc, tiền bạc, hoà khí gia đình... Nếu Quí thân chủ chỉ chú ý một
chuyện mà thôi, chẳng hạn như chỉ cần hạnh phúc, không xem trọng tiền bạc,... hoặc ngược lạị.. xin bỏ
qua    hàng tính phần trăm này.
Giải đoán bên dưới được chia làm 2 phần,
phần so tuổi theo Năm sinh
và phần so tuổi theo Ngày, Tháng sinh:
 
 
 Phần so tuổi theo Năm sinh

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1950  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Canh-Dần thuộc Dương-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Cấn Vợ cung Khảm bị Ngű-Quỉ xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng thường hay để ý, tính toán về quyền lợi.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ, luật lệ, đạo đức.
Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ
giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận
lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng
có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì
thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng
ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng không nể nhau và rất thường cãi vã. Thường người này có khuynh hướng lấn
át người kia. Dù sao không nặng lắm vì cả hai đều có khuynh hướng nhường bước khi thấy nguy cơ đỗ vỡ có
thể xảy ra. Vợ chồng kết hợp tuổi này phải biết tựkiểm soát mình. Khi thấy mình lấn lướt người kia nhiều
phải giảm lại. bằng không nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra khi có một người bị lấn lướt quá đáng.Vợ chồng kết
hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 47 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1951  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Tân-Mão thuộc Âm-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Ly Vợ cung Khảm được Duyên-Niên tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Tốn Vợ cung Chấn được Duyên-Niên tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng tính hiếu thắng, hay cãi lý, thường ít khi chịu thua aI.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ,
luật lệ, đạo đức. Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng người tính
cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có
một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau.
Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song
trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tuy hiểu nhau nhưng lại thường hay khắc khẩu, cãi vã thường
xuyên vì   người này hay làm những điều người kia không thích. Dù sao cuối cùng vẫn hòa lại với nhau.
Đời sống gia đình tuy lắm chuyện nhưng cűng thân thiết.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền
bạc khi có rất nhiều, lúc lại  rất thiếu hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 42 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1952  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Nhâm-Thìn thuộc Dương-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành
Vợ-sinh-Chồng. Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khảm Vợ cung Khảm được Phục-Vị tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Chấn Vợ cung Chấn được Phục-Vị tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt. Bị địa chi xung sát xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài, nóng tính, và rất ghét ý kiến đối lập.Có chút ích kỷ và hay tính chuyện
nhỏ.Người vợ thường chìu ý người chồng.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường
đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người
cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng,
lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường
có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tính tình gần như giống nhau
và thường có cùng sở thích. Thông thường  thì rất hợp. Nhưng khi cả hai cùng tranh nhau một mục đích sẽ
không nhường nhau.Thậm chí có thể đi đến việc đối nghịch nhau. Vợ chồng kết hợp tuổi này nên giữý, đụng
bao giờ vi phạm quyền lợi của nhau, hãy nhớ rằng việc gì mình thích thì người kia cűng thích, việc gì
mình ghét thì đừng làm cho người kia. Như vậy sẽ  được một gia đình hết sức hạnh phúc, phu xướng phụ tùy.Vợ
chồng kết hợp tài chính tương đối khá. Thường có việc làm vững chắc và đồng  lương cố định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 85 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1953  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Quí-Tỵ thuộc Âm-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-sinh-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khôn Vợ cung Khảm bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng tính xuề xòa, hưởng thụ, ít khi đặt nặng việc gì.Có chút ích kỷ và hay tính chuyện nhỏ.Người
vợ thường chìu ý người chồng.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay
cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có lối suy luận
và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau
tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ
chồng kết hợp tuổi này tuy có thể phát về sự nghiệp nhưng không tốt về sức   khỏẹ Thường cả hai dễ có
bệnh, hoặc hay gặp chuyện rủi ro. Muốn bớt chuyện xấu nên tránh gần gűi thường.Vợ chồng không hợp số,
thường đời sống vợ chồng không gần gűi nhau. Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này rất xấu, không nên kết hợp. Trường hợp lỡ sống chungrồi cần nên cư xử thật
mềm mỏng với nhau mới giảm bớt được phần nào.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1954  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Giáp-Ngọ thuộc Dương-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Ly Vợ cung Khảm được Duyên-Niên tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Khảm Vợ cung Chấn được Thiên-Y tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng tính hiếu thắng, hay cãi lý, thường ít khi chịu thua aI..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu
người trầm tĩnh, chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt
đẹp.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau,
nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ
đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau.
Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song
trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tuy hiểu nhau nhưng lại thường hay khắc khẩu, cãi vã thường
xuyên vì   người này hay làm những điều người kia không thích. Dù sao cuối cùng vẫn hòa lại với nhau.
Đời sống gia đình tuy lắm chuyện nhưng cűng thân thiết.Vợ chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu có thể
thiếu thốn đôi chút, càng sống   với nhau lâu càng khá giả. Nên theo ngành thương mại, bước đầu thường
gặp nhiều gian truân, nhưng về sau sẽ có tiền của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 91 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1955  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm ất-Mùi thuộc Âm-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khảm Vợ cung Khảm được Phục-Vị tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Ly Vợ cung Chấn được Sinh-Khí tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài, nóng tính, và rất ghét ý kiến đối lập..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu
người trầm tĩnh, chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt
đẹp.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào
thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy
nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng
   nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tính tình gần như giống nhau và thường
có cùng sở thích. Thông thường  thì rất hợp. Nhưng khi cả hai cùng tranh nhau một mục đích sẽ không nhường
nhau.Thậm chí có thể đi đến việc đối nghịch nhau. Vợ chồng kết hợp tuổi này nên giữý, đụng bao giờ vi
phạm quyền lợi của nhau, hãy nhớ rằng việc gì mình thích thì người kia cűng thích, việc gì mình ghét thì
đừng làm cho người kia. Như vậy sẽ  được một gia đình hết sức hạnh phúc, phu xướng phụ tùy.Vợ chồng kết
hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 95 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1956  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Bính-Thân thuộc Dương-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khôn Vợ cung Khảm bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Cấn Vợ cung Chấn bị Lục-Sát xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng tính xuề xòa, hưởng thụ, ít khi đặt nặng việc gì.Tính tôn trọng qui củ và thường muốn người
khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ chồng đều có tính
cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau
là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng
tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về
trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau,
buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp tuổi này tuy có thể phát về sự nghiệp nhưng không
tốt về sức   khỏẹ Thường cả hai dễ có bệnh, hoặc hay gặp chuyện rủi ro. Muốn bớt chuyện xấu nên tránh
gần gűi thường.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền bạc khi có rất nhiều, lúc lại  rất thiếu
hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 12 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1957  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Đinh-Dậu thuộc Âm-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Chấn Vợ cung Khảm được Thiên-Y tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Đoài Vợ cung Chấn bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài ngầm, bề ngoài nhűn nhặn nhưng không chịu thua aI.Tính tôn trọng qui củ
và thường muốn người khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ
chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi,
cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ
cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng
  nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng hiểu nhau, lối suy nghĩ cűng giống nhau.
Tuy nhiên tính tình không đượchợp cho lắm và dễ sinh bất hòa. Kết quả là giữa hai người như có một bức
tường  vô hình ngăn cách. Vợ chồng thường đối xử nhau một cách cẩn thận, e dè, đôilúc có thể trở thành
khách sáo. Vì thế không có sự thân thiết. Dù sao, quan hệ  này không có nghĩa xấu. Chỉ cần đụng va chạm
quyền lợi của nhau, hai người vẫn  có thể đi song song với nhau trên bước đường cùng xây dựng sự nghiệp
chung.Vợ chồng kết hợp tài chính tương đối khá. Thường có việc làm vững chắc và đồng  lương cố định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 45 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1958  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Mậu-Tuất thuộc Dương-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Tốn Vợ cung Khảm được Sinh-Khí tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Càn Vợ cung Chấn bị Ngű-Quỉ xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng hơi bướng, tính chăm chỉ, thường hay cặm cụi làm việc.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ, luật
lệ, đạo đức. Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng đều có tính cương
cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là
hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng
tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được
cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự
nghiệp.Hai vợ chồng rất hợp tính nhau, có cùng lối suy nghĩ và cùng nhìn về một hướng. Vợ chồng kết hợp
tuổi này thường cùng nhau tạo sự nghiệp. Người này phù trợ cho người kia. Thành công nắm vững trong tay,
sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian.Vợ chồng không hợp số, thường đời sống vợ chồng không gần gűi nhau.
Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 50 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1959  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Kỷ-Hợi thuộc Âm-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Cấn Vợ cung Khảm bị Ngű-Quỉ xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng thường hay để ý, tính toán về quyền lợi.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ, luật lệ, đạo đức.
Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng người tính cương, người tính
nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường
người kia.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng
về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau,
buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng không nể nhau và rất thường cãi vã. Thường người này có khuynh
hướng lấn át người kia. Dù sao không nặng lắm vì cả hai đều có khuynh hướng nhường bước khi thấy nguy
cơ đỗ vỡ có thể xảy ra. Vợ chồng kết hợp tuổi này phải biết tựkiểm soát mình. Khi thấy mình lấn lướt người
kia nhiều phải giảm lại. bằng không nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra khi có một người bị lấn lướt quá đáng.Vợ
chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu có thể thiếu thốn đôi chút, càng sống   với nhau lâu càng khá giả.
Nên theo ngành thương mại, bước đầu thường gặp nhiều gian truân, nhưng về sau sẽ có tiền của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 47 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1960  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Canh-Tí thuộc Dương-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Càn Vợ cung Khảm bị Lục-Sát xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Tốn Vợ cung Chấn được Duyên-Niên tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính nóng nảy, khi giận hay mất bình tĩnh.Tính nóng và có chút độc tài.Người chồng tuy
không sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường
đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người
cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn
toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một
sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng
đại kỵ tuổi. Tính tình khi mới gặp nhau có vẻ rất hợp, nhưng ở chung   càng lâu càng xung khắc. Xung đột
xảy ra từ tư tưởng cho đến hành động. Vợ chồng kết hợp tuổi này thường có khuynh hướng lẫn tránh nhau.
Cụ thể như người nàylàm ban ngày, người kia làm ban đêm; hoặc một người đi làm xa nhà... Nhìn chung,hai
tuổi này không nên kết hợp. Nếu lỡ chung sống rồi thì phải hết sức nhẫn nhịn và cố tránh tiếp xúc, gần
gűi nhau thường, sẽ bớt phần xung khắc.Vợ chồng kết hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường
được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 82 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1961  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Tân-Sửu thuộc Âm-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Đoài Vợ cung Khảm bị Họa-Hại xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Chấn Vợ cung Chấn được Phục-Vị tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng có chút ích kỷ và tính bướng, nhiều lúc biết sai vẫn không sửa.Tính nóng và có chút độc
tài.Người chồng tuy không sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp
tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ
chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác.
Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng
ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp không được tốt lắm. Một vài năm đầu tuy có thể phát đạt, nhưng về
lâu dài không có lợi. Chuyện xấu dễ xảy đến, sức khỏe cűng không được tốt.   Nếu lỡ kết hợp rồi không
nên gần gűi thường, sẽ giảm được phần nào.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền bạc khi có
rất nhiều, lúc lại  rất thiếu hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 55 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1962  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Nhâm-Dần thuộc Dương-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Cấn Vợ cung Khảm bị Ngű-Quỉ xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng thường hay để ý, tính toán về quyền lợi..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu người trầm tĩnh,
chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.Vợ chồng đều
có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài
ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những
chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người
lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc
khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng không nể nhau và rất thường cãi vã. Thường người
này có khuynh hướng lấn át người kia. Dù sao không nặng lắm vì cả hai đều có khuynh hướng nhường bước
khi thấy nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra. Vợ chồng kết hợp tuổi này phải biết tựkiểm soát mình. Khi thấy mình
lấn lướt người kia nhiều phải giảm lại. bằng không nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra khi có một người bị lấn
lướt quá đáng.Vợ chồng kết hợp tài chính tương đối khá. Thường có việc làm vững chắc và đồng  lương cố
định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 67 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1963  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Quí-Mão thuộc Âm-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Ly Vợ cung Khảm được Duyên-Niên tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Khảm Vợ cung Chấn được Thiên-Y tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng tính hiếu thắng, hay cãi lý, thường ít khi chịu thua aI..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu
người trầm tĩnh, chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt
đẹp.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào
thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy
nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng
   nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tuy hiểu nhau nhưng lại thường hay khắc
khẩu, cãi vã thường xuyên vì   người này hay làm những điều người kia không thích. Dù sao cuối cùng vẫn
hòa lại với nhau. Đời sống gia đình tuy lắm chuyện nhưng cűng thân thiết.Vợ chồng không hợp số, thường
đời sống vợ chồng không gần gűi nhau. Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 75 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1964  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Giáp-Thìn thuộc Dương-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Tốn Vợ cung Khảm được Sinh-Khí tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Ly Vợ cung Chấn được Sinh-Khí tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt. Bị địa chi xung sát xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng hơi bướng, tính chăm chỉ, thường hay cặm cụi làm việc.Tính tôn trọng qui củ và thường muốn
người khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ chồng đều có
tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày
sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện
đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu
được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng
sự nghiệp.Hai vợ chồng rất hợp tính nhau, có cùng lối suy nghĩ và cùng nhìn về một hướng. Vợ chồng kết
hợp tuổi này thường cùng nhau tạo sự nghiệp. Người này phù trợ cho người kia. Thành công nắm vững trong
tay, sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian.Vợ chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu có thể thiếu thốn đôi chút,
càng sống   với nhau lâu càng khá giả. Nên theo ngành thương mại, bước đầu thường gặp nhiều gian truân,
nhưng về sau sẽ có tiền của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 72 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1965  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm ất-Tỵ thuộc Âm-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Đoài Vợ cung Khảm bị Họa-Hại xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Cấn Vợ cung Chấn bị Lục-Sát xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có chút ích kỷ và tính bướng, nhiều lúc biết sai vẫn không sửa.Tính tôn trọng qui củ và
thường muốn người khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ
chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi,
cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau.
Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung.
Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp không được
tốt lắm. Một vài năm đầu tuy có thể phát đạt, nhưng về lâu dài không có lợi. Chuyện xấu dễ xảy đến, sức
khỏe cűng không được tốt.   Nếu lỡ kết hợp rồi không nên gần gűi thường, sẽ giảm được phần nào.Vợ chồng
kết hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 47 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1966  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Bính-Ngọ thuộc Dương-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-sinh-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Càn Vợ cung Khảm bị Lục-Sát xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Đoài Vợ cung Chấn bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính nóng nảy, khi giận hay mất bình tĩnh.Có chút ích kỷ và hay tính chuyện nhỏ.Người
vợ thường chìu ý người chồng.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống
vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng
nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn
khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự
nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng đại
kỵ tuổi. Tính tình khi mới gặp nhau có vẻ rất hợp, nhưng ở chung   càng lâu càng xung khắc. Xung đột xảy
ra từ tư tưởng cho đến hành động. Vợ chồng kết hợp tuổi này thường có khuynh hướng lẫn tránh nhau. Cụ
thể như người nàylàm ban ngày, người kia làm ban đêm; hoặc một người đi làm xa nhà... Nhìn chung,hai tuổi
này không nên kết hợp. Nếu lỡ chung sống rồi thì phải hết sức nhẫn nhịn và cố tránh tiếp xúc, gần gűi
nhau thường, sẽ bớt phần xung khắc.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền bạc khi có rất nhiều,
lúc lại  rất thiếu hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 45 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1967  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Đinh-Mùi thuộc Âm-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-sinh-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Đoài Vợ cung Khảm bị Họa-Hại xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Càn Vợ cung Chấn bị Ngű-Quỉ xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có chút ích kỷ và tính bướng, nhiều lúc biết sai vẫn không sửa.Có chút ích kỷ và hay tính
chuyện nhỏ.Người vợ thường chìu ý người chồng.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù
có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng
có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì
thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng
ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp không được tốt lắm. Một vài năm đầu tuy có thể phát đạt, nhưng về
lâu dài không có lợi. Chuyện xấu dễ xảy đến, sức khỏe cűng không được tốt.   Nếu lỡ kết hợp rồi không
nên gần gűi thường, sẽ giảm được phần nào.Vợ chồng kết hợp tài chính tương đối khá. Thường có việc làm
vững chắc và đồng  lương cố định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 65 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1968  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Mậu-Thân thuộc Dương-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Cấn Vợ cung Khảm bị Ngű-Quỉ xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng thường hay để ý, tính toán về quyền lợi.Tính nóng và có chút độc tài.Người chồng tuy không
sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống
vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng
nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn
khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự
nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng không
nể nhau và rất thường cãi vã. Thường người này có khuynh hướng lấn át người kia. Dù sao không nặng lắm
vì cả hai đều có khuynh hướng nhường bước khi thấy nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra. Vợ chồng kết hợp tuổi
này phải biết tựkiểm soát mình. Khi thấy mình lấn lướt người kia nhiều phải giảm lại. bằng không nguy
cơ đỗ vỡ có thể xảy ra khi có một người bị lấn lướt quá đáng.Vợ chồng không hợp số, thường đời sống vợ
chồng không gần gűi nhau. Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 52 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1969  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Kỷ-Dậu thuộc Âm-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Ly Vợ cung Khảm được Duyên-Niên tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Tốn Vợ cung Chấn được Duyên-Niên tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng tính hiếu thắng, hay cãi lý, thường ít khi chịu thua aI.Tính nóng và có chút độc tài.Người
chồng tuy không sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù
có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng
có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử
và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ
chồng tuy hiểu nhau nhưng lại thường hay khắc khẩu, cãi vã thường xuyên vì   người này hay làm những điều
người kia không thích. Dù sao cuối cùng vẫn hòa lại với nhau. Đời sống gia đình tuy lắm chuyện nhưng cűng
thân thiết.Vợ chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu có thể thiếu thốn đôi chút, càng sống   với nhau lâu
càng khá giả. Nên theo ngành thương mại, bước đầu thường gặp nhiều gian truân, nhưng về sau sẽ có tiền
của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 92 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1970  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Canh-Tuất thuộc Dương-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khảm Vợ cung Khảm được Phục-Vị tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Chấn Vợ cung Chấn được Phục-Vị tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài, nóng tính, và rất ghét ý kiến đối lập..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu
người trầm tĩnh, chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt
đẹp.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau,
nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ
đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau.
Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song
trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tính tình gần như giống nhau và thường có cùng sở thích. Thông
thường  thì rất hợp. Nhưng khi cả hai cùng tranh nhau một mục đích sẽ không nhường nhau.Thậm chí có thể
đi đến việc đối nghịch nhau. Vợ chồng kết hợp tuổi này nên giữý, đụng bao giờ vi phạm quyền lợi của nhau,
hãy nhớ rằng việc gì mình thích thì người kia cűng thích, việc gì mình ghét thì đừng làm cho người kia.
Như vậy sẽ  được một gia đình hết sức hạnh phúc, phu xướng phụ tùy.Vợ chồng kết hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp
lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 94 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1971  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Tân-Hợi thuộc Âm-Kim ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Tương-Hòa.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khôn Vợ cung Khảm bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng tính xuề xòa, hưởng thụ, ít khi đặt nặng việc gì..Tương hòa tốt. Cả hai đều là mẫu người
trầm tĩnh, chịu đựng giỏi, và rất khôn   ngoan. Nếu có cùng chung mục đích sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.Vợ
chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi,
cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau.
Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung.
Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp tuổi này
tuy có thể phát về sự nghiệp nhưng không tốt về sức   khỏẹ Thường cả hai dễ có bệnh, hoặc hay gặp chuyện
rủi ro. Muốn bớt chuyện xấu nên tránh gần gűi thường.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền
bạc khi có rất nhiều, lúc lại  rất thiếu hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 52 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1972  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Nhâm-Tí thuộc Dương-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Chấn Vợ cung Khảm được Thiên-Y tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Khảm Vợ cung Chấn được Thiên-Y tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài ngầm, bề ngoài nhűn nhặn nhưng không chịu thua aI.Ít khi bị ràng buộc bởi
qui củ, luật lệ, đạo đức. Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng
đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ
vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những
chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có
thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường
tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng hiểu nhau, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Tuy nhiên tính tình không đượchợp
cho lắm và dễ sinh bất hòa. Kết quả là giữa hai người như có một bức tường  vô hình ngăn cách. Vợ chồng
thường đối xử nhau một cách cẩn thận, e dè, đôilúc có thể trở thành khách sáo. Vì thế không có sự thân
thiết. Dù sao, quan hệ  này không có nghĩa xấu. Chỉ cần đụng va chạm quyền lợi của nhau, hai người vẫn
 có thể đi song song với nhau trên bước đường cùng xây dựng sự nghiệp chung.Vợ chồng kết hợp tài chính
tương đối khá. Thường có việc làm vững chắc và đồng  lương cố định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 45 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1973  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Quí-Sửu thuộc Âm-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Tốn Vợ cung Khảm được Sinh-Khí tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Ly Vợ cung Chấn được Sinh-Khí tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng hơi bướng, tính chăm chỉ, thường hay cặm cụi làm việc.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ, luật
lệ, đạo đức. Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng người tính cương,
người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người
chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người
này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên
con đường tạo dựng sự nghiệp.Hai vợ chồng rất hợp tính nhau, có cùng lối suy nghĩ và cùng nhìn về một
hướng. Vợ chồng kết hợp tuổi này thường cùng nhau tạo sự nghiệp. Người này phù trợ cho người kia. Thành
công nắm vững trong tay, sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian.Vợ chồng không hợp số, thường đời sống vợ chồng
không gần gűi nhau. Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 62 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1974  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Giáp-Dần thuộc Dương-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-sinh-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Cấn Vợ cung Khảm bị Ngű-Quỉ xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Cấn Vợ cung Chấn bị Lục-Sát xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng thường hay để ý, tính toán về quyền lợi.Có chút ích kỷ và hay tính chuyện nhỏ.Người vợ thường
chìu ý người chồng.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng
hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận
không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau.
Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung.
Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng không nể nhau và
rất thường cãi vã. Thường người này có khuynh hướng lấn át người kia. Dù sao không nặng lắm vì cả hai
đều có khuynh hướng nhường bước khi thấy nguy cơ đỗ vỡ có thể xảy ra. Vợ chồng kết hợp tuổi này phải biết
tựkiểm soát mình. Khi thấy mình lấn lướt người kia nhiều phải giảm lại. bằng không nguy cơ đỗ vỡ có thể
xảy ra khi có một người bị lấn lướt quá đáng.Vợ chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu có thể thiếu thốn
đôi chút, càng sống   với nhau lâu càng khá giả. Nên theo ngành thương mại, bước đầu thường gặp nhiều
gian truân, nhưng về sau sẽ có tiền của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 77 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1975  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm ất-Mão thuộc Âm-Thủy ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-sinh-Chồng.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Ly Vợ cung Khảm được Duyên-Niên tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Đoài Vợ cung Chấn bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng tính hiếu thắng, hay cãi lý, thường ít khi chịu thua aI.Có chút ích kỷ và hay tính chuyện
nhỏ.Người vợ thường chìu ý người chồng.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất
hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự
thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý
luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng
tuy hiểu nhau nhưng lại thường hay khắc khẩu, cãi vã thường xuyên vì   người này hay làm những điều người
kia không thích. Dù sao cuối cùng vẫn hòa lại với nhau. Đời sống gia đình tuy lắm chuyện nhưng cűng thân
thiết.Vợ chồng kết hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 92 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1976  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Bính-Thìn thuộc Dương-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khảm Vợ cung Khảm được Phục-Vị tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Càn Vợ cung Chấn bị Ngű-Quỉ xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Nhì-Bần-Tiện xấu. Bị địa chi xung sát xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài, nóng tính, và rất ghét ý kiến đối lập.Tính nóng và có chút độc tài.Người
chồng tuy không sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên
thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả
hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau
về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người
kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng tính tình gần
như giống nhau và thường có cùng sở thích. Thông thường  thì rất hợp. Nhưng khi cả hai cùng tranh nhau
một mục đích sẽ không nhường nhau.Thậm chí có thể đi đến việc đối nghịch nhau. Vợ chồng kết hợp tuổi này
nên giữý, đụng bao giờ vi phạm quyền lợi của nhau, hãy nhớ rằng việc gì mình thích thì người kia cűng
thích, việc gì mình ghét thì đừng làm cho người kia. Như vậy sẽ  được một gia đình hết sức hạnh phúc,
phu xướng phụ tùy.Vợ chồng kết hợp tài chính không quân bình. Tiền bạc khi có rất nhiều, lúc lại  rất
thiếu hụt.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 65 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1977  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Đinh-Tỵ thuộc Âm-Thổ ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-sinh-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khôn Vợ cung Khảm bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Nhứt-Phú-Quí tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng tính xuề xòa, hưởng thụ, ít khi đặt nặng việc gì.Tính nóng và có chút độc tài.Người chồng
tuy không sợ vợ nhưng thường chìu ý vợ.Vợ chồng người tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất
hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có lối
suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về trực giác. Vì thế khó
cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau, buồn vui cűng ít chia
xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp tuổi này tuy có thể phát về sự nghiệp nhưng không tốt về sức   khỏẹ Thường
cả hai dễ có bệnh, hoặc hay gặp chuyện rủi ro. Muốn bớt chuyện xấu nên tránh gần gűi thường.Vợ chồng kết
hợp tài chính tương đối khá. Thường có việc làm vững chắc và đồng  lương cố định.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 67 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1978  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Mậu-Ngọ thuộc Dương-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Chấn Vợ cung Khảm được Thiên-Y tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Tốn Vợ cung Chấn được Duyên-Niên tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  bị Ngű-Biệt-Ly xấu.
* Luận-Giải:
Người chồng có tính độc tài ngầm, bề ngoài nhűn nhặn nhưng không chịu thua aI.Tính tôn trọng qui củ
và thường muốn người khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ
chồng đều có tính cương cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng
chỉ vài ngày sau là hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến
những chuyện đáng tiếc.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Người
 này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song song trên
con đường tạo dựng sự nghiệp.Vợ chồng hiểu nhau, lối suy nghĩ cűng giống nhau. Tuy nhiên tính tình không
đượchợp cho lắm và dễ sinh bất hòa. Kết quả là giữa hai người như có một bức tường  vô hình ngăn cách.
Vợ chồng thường đối xử nhau một cách cẩn thận, e dè, đôilúc có thể trở thành khách sáo. Vì thế không có
sự thân thiết. Dù sao, quan hệ  này không có nghĩa xấu. Chỉ cần đụng va chạm quyền lợi của nhau, hai người
vẫn  có thể đi song song với nhau trên bước đường cùng xây dựng sự nghiệp chung.Vợ chồng không hợp số,
thường đời sống vợ chồng không gần gűi nhau. Và việc chia ly, đỗ vỡ có thể xảy ra.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 32 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1979  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Kỷ-Mùi thuộc Âm-Hỏa ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Chồng-khắc-Vợ.
Âm Dương thuận lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Tốn Vợ cung Khảm được Sinh-Khí tốt.
* Cung Phi:  Chồng cung Chấn Vợ cung Chấn được Phục-Vị tốt.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tứ-Đạt-Đạo tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng hơi bướng, tính chăm chỉ, thường hay cặm cụi làm việc.Tính tôn trọng qui củ và thường muốn
người khác cűng tôn trọng như mình.Vợ nể chồng. Chồng là người nắm quyền trong gia đình.Vợ chồng người
tính cương, người tính nhu kết hợp tốt. Dù có bất hoà hay cãi vã cűng đến mức độ nào thôi, cuối cùng sẽ
có một người chịu nhường người kia.Vợ chồng có sự thông cảm nhau về tư tưởng, lối suy nghĩ cűng giống
nhau. Người  này có thể hiểu được cách cư xử và lý luận của người kia. Thường có thể cùng    nhau đi song
song trên con đường tạo dựng sự nghiệp.Hai vợ chồng rất hợp tính nhau, có cùng lối suy nghĩ và cùng nhìn
về một hướng. Vợ chồng kết hợp tuổi này thường cùng nhau tạo sự nghiệp. Người này phù trợ cho người kia.
Thành công nắm vững trong tay, sự nghiệp chỉ là vấn đề thời gian.Vợ chồng kết hợp tài chính tốt. Lúc đầu
có thể thiếu thốn đôi chút, càng sống   với nhau lâu càng khá giả. Nên theo ngành thương mại, bước đầu
thường gặp nhiều gian truân, nhưng về sau sẽ có tiền của dư giả.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp tốt được 85 phần trăm.

    ----------------- Nếu Chồng sinh năm  1980  Âm-Lịch ------------------
* Chồng sinh năm Canh-Thân thuộc Dương-Mộc ,vợ sinh năm Canh-Tuất thuộc   Dương-Kim. Theo Ngű Hành Vợ-khắc-Chồng.
Âm Dương nghịch lý.
* Cung Sinh: Chồng cung Khôn Vợ cung Khảm bị Tuyệt-Mạng xấu.
* Cung Phi:  Chồng cung Khôn Vợ cung Chấn bị Họa-Hại xấu.
* Theo Cao-Ly Đồ-Hình  được Tam-Vinh-Hiển tốt.
* Luận-Giải:
Người chồng tính xuề xòa, hưởng thụ, ít khi đặt nặng việc gì.Ít khi bị ràng buộc bởi qui củ, luật lệ,
đạo đức. Thường tự làm theo ý mình.Người chồng thường có khuynh hướng nể vợ.Vợ chồng đều có tính cương
cường. Dễ giận cűng dễ quên. Nên thường đời sống vợ  chồng hay cãi vã nhau, nhưng chỉ vài ngày sau là
hòa thuận lại. Chỉ sợ nhất lúc cả hai người cùng nóng giận không dằn được sẽ đưa đến những chuyện đáng
tiếc.Vợ chồng có lối suy luận và cư xử hoàn toàn khác nhau. Người thiên về lý luận,  người lại nặng về
trực giác. Vì thế khó cùng nhau tạo dựng một sự nghiệp chung. Thường hai người làm hai việc khác nhau,
buồn vui cűng ít chia xẻ cùng nhau.Vợ chồng kết hợp tuổi này tuy có thể phát về sự nghiệp nhưng không
tốt về sức   khỏẹ Thường cả hai dễ có bệnh, hoặc hay gặp chuyện rủi ro. Muốn bớt chuyện xấu nên tránh
gần gűi thường.Vợ chồng kết hợp sẽ tạo dựng sự nghiệp lớn. Ngoài xã hội thường được nể trọng.
*** Nhìn chung hai tuổi này kết hợp chỉ tốt được 42 phần trăm.
 


-oOo
 Phần so tuổi theo Ngày, Tháng sinh
Ghi-Chú: phần so về ngày tháng bên dưới tương đối quan trọng. Phần này chi phối khoảng 40% trong sinh
khắc giữa vợ chồng. Nếu tốt có thể bù vào thêm 40% sự tốt xấu của phần so theo năm phía trên. Và nếu xấu
cűng có thể làm giảm bớt 40% sự tốt đẹp của phần so theo năm.
 

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-12 đến 20-1
Tương đối hòa hợp. Cả hai người đều thích những lời nói mật ngọt của đối phương. Nhưng thường người
này ít khi tỏ lời trước. Bạn cần chủ động làm chuyện này... sẽ làm tan vỡ vẻ lạnh lùng kiêu kỳ của họ,
và bạn sẽ có phần thưởng thật xứng đáng sau đó.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 20-1 đến 18-2
Một kết hợp có nhiều khó khăn. Tính người này lanh lẹ, năng động, ngược hẳn với bản chất trầm tĩnh cố
hữu của bạn. Quan niện về cuộc sống của hai người cűng ngược hẳn nhau. Bạn là con người thích có những
chuyện bí mật trong cuộc đời, người này thì ngược lại, mọi việc đều có thể phơi bày công khai... Thêm
vào bản tính chiếm hữu, đôi lúc bó buộc của bạn sẽ làm ngươì này cảm thấy bực bội.... và tan vỡ sẽ bắt
đầu từ đó.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 18-2 đến 20-3
Rất hợp nhau về tính tình. Cả hai đều thích đời sống riêng tư trong gia đình. Mẫu người này đa cảm và
khép kín. Bạn và người này có rất nhiều điểm tương đồng, có thể hoàn toàn hạnh phúc.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 20-3 đến 20-4
Người này bản tính nóng nảy, độc đoán, vằ đôi lúc hung hăn. Dù sao bạn vẫn có thể kết hợp với họ vì
bản tính của bạn trầm lặng. Sự trầm lặng và kiên nhẫn của bạn có tác dụng hỗ tương với sự hung hăn, nóng
nảy của người này. Dù sao, bạn cűng rất ương ngạnh trưóoc những hành động manh tính độc đoán của người
này. Có nhiều điểm tốt, và cűng có những điểm dễ xung đột.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 20-4 đến 21-5
Người này tính giống như bạn, nghĩa là cűng ương ngạnh không kém bạn. Về tình yêu thể xác rất hợp nhau.
Và vì giống tính nhau  nên có nhiều điểm thông cảm nhau. Dù sao, cűng nên suy nghĩ kỹ càng vì bản tính
ương ngạnh, tuy chỉ một điểm này thôi, vẫn dễ dàng phá vỡ hạnh phúc của cả hai.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 21-5 đến 21-6
Bạn và người này có rất nhiều điểm không hợp nhau. Bạn thích sự chậm rãi, kiên trì, trong khi người
này bản tính nhanh nhẹn, hoạt động nhưng dễ chán nản. bạn thường thích những giá trị hiện thực, trong
 khi người này nhiều lúc có khuynh hướng viễn vông. Khuynh hướng chiếm hữu trong tình cảm của bạn sẽ là
một gò bó lơn cho bản chất thích bay nhảy, vui chơi của người này. Nhìn chung, mẫu người này không có
chỗ nào có thể kết hợp với bạn được.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 21-6 đến 22-7
Thường là kết hợp tốt. Người này thích đời sống gia đình ấm cúng, âu yếm. Đây cűng là điểm bạn cần trong
một mái gia đình. Nhìn chung đây là một kết hợp tốt, nhưng bạn cần lưu ý là người này hết sức nhạy cảm,
và có thể âm thầm đau khổ, phiền muộn vì một vài hành động vô tình của bạn.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-7 đến 22-8
Con người này có nhiều tính tốt. Nhất là lòng độ lượng. Bạn cűng hợp với họ nhiều về tình yêu xác thịt.
Một chút bất đồng có thể nói là  tính bay bướm của họ, và tính ghen tuông của bạn. Người này tuy giao
thiệp rộng rãi nhưng vẫn biết lo cho gia đình. Nếu bạn  cấp nhận tiến tới với họ, nên dẹp bỏ bản tính
thích chiếm hữu và lòng ghen tuông trong tình cảm.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-8 đến 22-9
Người này tuy thường quyến rű bạn trong một hai lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng nên dè dặt vì dần dà bạn
sẽ thấy được những tính xấu của họ. Tuy có nhiều điểm làm bạn thấy thích người này, nhưng một chỗ duy
nhất khiến hai ngưòi không bao giờ có thể chung sống lâu dài được, đó là tính hay xoi mói, chỉ trích của
người này... đôi lúc họ rất cay độc... và sẽ làm bạn chịu không nổi.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-9 đến 22-10
Một kết hợp tương đối tốt với nhiều điểm tương đồng trên tính tình và sở thích. Có nhiều hòa hợp từ
tinh thần đến thể xác. Kết hợp này sẽ cho bạn nhiều năm hạnh phúc cho đến khi một trong hai người có khuynh
hướng phản bội. Và khuynh hướng này  rất dễ xảy ra với người này... khi gia đình không còn quyến rű đượ
chọ nữa, họ sẽ có khuynh hướng phiêu lưu về tình cảm cűng như tình dục bên ngoài.

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-10 đến 22-11
Bạn và người này có khuynh hướng ngưỡng mộ nhau. Cả hai cűng hết sức hòa hợp về mặt tình yêu thể xác.
Tuy nhiên có một đám mây đen rất lớn cho hạnh phúc, đó là tính ghen tuông của cả hai. Bạn là người ghen
tương và có khuynh hướng chiếm hữu trên tình cảm. Người này cűng không thua bạn chút nào về mặt này. Và
thường thì bạn cűng có chút khuynh hướng bay bướm. Đây sẽ là mối họa  lớn cho tình cảm giữa hai người.
 

- Nếu người phối ngẫu sinh từ 22-11 đến 21-12
Người này bản tính phóng khoáng tự do rất mạnh mẽ, và không bao giờ chịu phục trước bản tính thích chiếm
hữu trong tình cảm của bạn. Bạn càng ghen tuông người này sẽ càng liều lĩnh. Một kết hợp hoàn toàn không
tốt.
 

NGUYENTHIX@YAHOO.COM
=================================================================================================================